606 144 660     kontakt@borowkowy-raj.pl

Język strony:
Borówkowy Raj

Sadzenie i pielęgnacja borówek

Przy sadzeniu ważne jest głębsze sadzenie roślin na odpowiednio przygotowanej glebie z dodatkiem torfu lub trocin.

Przy zbiorze ręcznym, zwłaszcza na małych plantacjach lub słabych glebach, zaleca się odstępy w rzędzie od 0,8 m do 1,0 m (między rzędami 2,5 m do 3,0 m). Na dużych plantacjach odstępy w rzędzie powinny wynosić odpowiednio od 0,8 m do 1,2 m, (między rzędami od 3,0 m do 3,5 m).

Rośliny powinno się sadzić od 3 do 5 cm głębiej niż rosły w pojemnikach. Po zasadzeniu zbiorów, glebę wokół każdej rośliny należy dobrze ugnieść, aby umożliwić lepsze rozrastanie się korzeni w głąb gleby.


Plantacja borówki amerykańskiej

NAWADNIANIE

Ze względu na wymagania glebowe i panujący w Polsce klimat uprawa borówki wymaga dodatkowego nawadniania.

Brak opadów poważnie ogranicza wzrost plonu i wielkość owoców borówek. Woda jest jednym z najważniejszych czynników ograniczających zdolność uprawy borówki na mało chłonnych glebach. W szczególności zaraz po zasadzeniu i w pierwszym roku uprawy, borówka swoim płytkim i zagęszczonym systemem korzeniowym jest bardzo wrażliwa na niedostatek wody. Kiedy okresy suszy występują dosyć często, prowadzenie plantacji towarowej bez możliwości nawadniania jest dość ryzykowne.


Szkółka borówki amerykańskiej

ŚCIÓŁKOWANIE

Najlepszym materiałem na ściółkowanie są trociny z drzew iglastych bądź kora sosnowa. Zaletą ściółkowania jest to, że ogranicza rozwój chwastów, ale również stwarza najlepsze warunki naturalne do wzrostu i owocowania. Rośliny wtedy rzadziej cierpią na znaczną utratę wody oraz brak składników pokarmowych. Ściółkowanie powoduje również, że pH gleby utrzymuje się przez dłuższy czas na właściwym poziomie.


NAWOŻENIE

Prawidłowo przeprowadzone nawożenie powinno być oparte na dokładnych analizach chemicznych gleby i liści oraz ocenie wizualnej roślin. Niedobór lub też nadmiar składników mineralnych objawiać się będzie zahamowaniem bądź nadmiernym wzrostem krzewu, plamami na liściach, drobnieniem liści lub owoców a nawet usychaniem wierzchołków pędów.

Podstawowe nawożenie azotowe stosuje się zaraz po posadzeniu roślin (po rozpoczęciu wegetacji). Dawkę azotu ustala się odpowiednio w zależności od żyzności gleby, wieku roślin czy zastosowanej ściółki. W pierwszych latach stosowania tego typu nawożenia należy pamiętać o zwiększaniu dawki azotu (50-100%) kiedy stosowana ściółka jest ściółką z trocin. Kiedy po kilku latach ściółka ulegnie mineralizacji, dawka azotu może zostać obniżona.

Szczególnie polecanym nawozem w uprawie borówki wysokiej jest siarczan amonu. Fizjologicznie kwaśny, dobrze wchłaniany przez glebę i słabo wymywany. Dawki nawozu najlepiej jest stosować dwukrotnie, aby nie szkodzić glebie zbyt dużą ilością jednorazowo. Nawożenie azotowe w postaci siarczanu amonu należy stosować każdego roku.

Nawożenie potasowe i fosforowe wykonuje się na podstawie analizy chemicznej gleby. Jeśli na plantacji dostępna jest linia nawadniająca, glebę można nawozić jednocześnie z wodą. Taka metoda nawożenia jest bardzo skuteczna, gdyż nawozy dostarczane są w małych dawkach, wprost do korzeni.


Plantacja borówki amerykańskiej

CIĘCIE

Od momentu wysadzenia krzewów do 4 roku zaleca się cięcie sanitarne, czyli usuwanie pędów chorych, słabych, uszkodzonych mechanicznie lub przez mróz. Cięcie prześwietlające i odmładzające należy stosować od 5 roku po zasadzeniu krzewów, skracając lub usuwając najstarsze, silnie zagęszczone pędy. Najodpowiedniejszym okresem na cięcia jest koniec zimy i początek wiosny, kiedy nie ma już silnych mrozów. Można wówczas rozpoznać pędy przemarznięte a uwidocznione pąki kwiatowe ułatwią decyzję co do wielkości cięcia.