606 144 660     kontakt@borowkowy-raj.pl

Język strony:
Borówkowy Raj
Szkółka borówki amerykańskiej

Wyjątkowo istotne jest wykrywanie i usuwanie roślin z przejawami chorób wirusowych oraz z objawami zgorzeli i zamierania pędów.

Ze względu na długookresowy charakter uprawy borówki wysokiej, lustracje plantacji i usuwanie porażonych roślin tworzą niezbędne postępowanie warunkujące zachowanie zdrowotności roślin.