606 144 660     kontakt@borowkowy-raj.pl

Język strony:
Borówkowy Raj

Ochrona i zbiory borówki

Wyjątkowo istotne jest wykrywanie i usuwanie roślin z przejawami chorób wirusowych oraz z objawami zgorzeli i zamierania pędów.

Ze względu na długookresowy charakter uprawy borówki wysokiej, lustracje plantacji i usuwanie porażonych roślin tworzą niezbędne postępowanie warunkujące zachowanie zdrowotności roślin.  Lustracja w okresie bezlistnym jest łatwiejsza w utrzymaniu, ponieważ oznaki chorobowe na pędach są bardzo dobrze zauważalne i można je bez problemu usunąć. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego miejsca pod plantację, gwarantującego prawidłowy wzrost roślin. Rośliny słabsze, w złej kondycji są podatne na ataki przez niektóre patogeny. Są również częściej uszkadzane przez mróz przez co stają się o wiele bardziej podatne na zakażenie.

Obecnie, wraz z coraz częstszym nabywaniem surowca szkółkarskiego z zagranicy, istnieje prawdopodobieństwo przywiezienia do kraju chorób, które do tej pory u nas nie występowały. Bardzo ważne jest zatem usuwanie porażonych pędów z naszej plantacji i ich spalanie. Zaniedbanie tego zabiegu może zrujnować całe krzewy. Aby zabieg był skuteczny krzewy należy wycinać poniżej objawów rozwoju choroby. Usuwanie z plantacji chorych pędów, liści, kwiatów i owoców ogranicza prawdopodobieństwo choroby w kolejnych latach.


Szkółka borówki amerykańskiej

CHWASTY

Borówkę należy posadzić na terenie wolnym od uciążliwych chwastów, dlatego zmaganie się z nimi najlepiej zacząć już dwa sezony przed założeniem plantacji. Dobre rezultaty uzyskuje się korzystając z układowych herbicydów dolistnych, które stosowane powinny być na zielone chwasty o wysokości przynajmniej 10-15 cm.


Plantacja borówki amerykańskiej

OWOCOWANIE I ZBIÓR

Odmiany borówki wysokiej kwitną od II połowy maja aż do czerwca, a owoce dojrzewają od początku lipca do końca września. Przeciętnie z jednej odmiany zbiera się jagody przez 2-4 tygodnie. Do zbiorów przystępuje się po uzyskaniu typowego dla danej odmiany zabarwienia. Owoce dojrzewają nierównomiernie i dlatego należy zbierać je 3-4 razy w kilkudniowych odstępach.

Plon z jednego krzewu w pełni owocowania (w zależności od odmiany i kondycji krzewu) wynosi od 3 do 10 kg. Na właściwie prowadzonej plantacji można uzyskać ok. 10 ton owoców z hektara. Jagody zbiera się ręcznie bądź mechanicznie. Można je przetrzymywać w zwykłej chłodni do kilkunastu dni po zbiorach.